ביטוח חיים ובריאות

בדיקת התיק הביטוחי וכפילות של ביטוחים התאמת הכיסוי למשפחה.