אשראי והלוואות לעסקים

הלוואות בריבית נמוכה מאוד כ 2% מקרנות הפנסיה וההשתלמות.