קרן גידור TLP

ללקוחות כשירים בלבד , קרן השקעות סולידית .